OFTE STILTE SPØRSMÅL

Her har vi samlet opp mange av de spørsmålene vi får fra kunder som  skal kjøpe en prosjektert ny leilighet. Det er en spesiell prosess man går gjennom når man skal kjøpe ny bolig på denne måten der man kun har tegninger og beskrivelser å forholde seg til. Vi håper du finner svar på noen av spørsmålene vi her har samlet. Om du ikke skulle gjøre det så ta kontakt med oss.

Spørsmål 1: Kan jeg gjøre endringer på planløsningen

Det kan være rom for å gjøre endringer på planløsningen av boligen du kjøper. Det vil ofte være mulig å flytte på lettvegger, lage nye lettvegger osv. Det er imidlertid verdt å merke seg at endringer som påvirker fasaden (vinduer/dører), og konstruksjonene av bæresystemer etc. vil være til begrensning for endringer.

Det vil bli gitt fastsatt dato for frist til å gjøre eventuelle endringer.

Kostnad for endringer kan påløpe, og vil da bli beregnet som et tilvalg i tillegg til prisen oppgitt I prislisten.

Spørsmål 2: Kan jeg gjøre endringer på badet i boligen

Det vil være rom for å gjøre endringer på baderom i boligen. Endringer på baderom er likevel mer begrenset enn mange andre elementer i boligen. Veldig ofte vil det være slik at tekniske installasjoner som toalett, servant, opplegg for vaskemaskin og dusj må plasseres slik det er gjort på plantegningen for boligen.

Overflater og innredninger er i veldig stor grad mulig å endre på.

Det blir I byggeprosessen avholdt møter med den enkelte kjøper for å tilrettelegge/velge eventuelle endringer i overflater, garnityr og innredninger på baderom.

Det vil bli gitt fastsatt dato for frist til å gjøre eventuelle endringer.

Eventuelle kostnader for valg av dyrere materialer og ekstra arbeid vil det bli gitt tilbud på. Om man velger en slik løsning vil dette bli fakturert som tilvalg i tillegg til prisen oppgitt i prislisten.

Spørsmål 3: Kan jeg gjøre endringer på kjøkkenet i boligen

Det vil bli gitt mulighet til endringer av kjøkken i boligen. I likhet med bad er det slik at tekniske installasjoner på kjøkken i utstrakt grad være nødvendig å plassere slik de er avbildet på plantegningen for boligen. For kjøkkeninnredninger vil det bli avholdt møte med den enkelte kjøper for å tilrettelegge for eventuelt ønskede endringer i innredning. Det vil bli gitt mulighet til møte med representant for kjøkkenleverandøren. Kjøkkenleverandøren vil kunne tegne opp forslag på kjøkken ut over standard.

Det vil bli gitt fastsatt dato for frist til å gjøre eventuelle endringer.

Eventuelt prisdifferanse på standard kjøkken og annen valgt løsning vil det bli gitt tilbud på, og eventuell prisdifferanse vil bli fakturert som tilvalg i tillegg til prisen i prisliste.

Spørsmål 4: Kan jeg gjøre endringer på overflater, dører og andre innredninger?

Det vil bli mulighet for valg av andre overflater enn standard som er valgt ut av byggherren. Ofte blir det avholdt felles informasjonsmøte med prosjektleder hos entreprenøren og kjøpere. I et slik møte vil det bli vist hva some er standard materialer, og eventuelt forslag til andre løsninger på overflater.

Dyrere materialer, eller materialer some er vesentlig mer tidkrevende å få på plass vil det bli gitt tilbud på kostnad for. Prisdifferanse vil bli fakturert som tillegg I tillegg til prisen some er oppgitt I prisliste for boligen.

Det vil bli gitt fastsatt dato for frist til å gjøre eventuelle endringer.

Spørsmål 5: Hvordan blir el. anlegget i boligen?

Det elektriske anlegget i boligen vil bli installert iht. nyeste forskrift for el-anlegg i bolig. Den siste forskriften er benevnt NEK 400-14. Forskriften definerer hvor mange lys og kontaktpunkter hvert enkelt rom i boligen skal ha, ut fra størrelse på rom, og hvilken type rom det er.

Det vil bli mulighet for å få en gjennomgang av el-anlegget for din bolig. Dette vil bli gjort sammen med prosjektleder hos entreprenøren, eller direkte med prosjektleder hos elektro-entrepernøren som skal utføre installasjonene. Det vil her bli mulighet for å se tegning av el-anlegget, og hvor de enkelte kontakter og brytere vil bli plassert. Om det er ønskelig med andre plasseringer vil det bli gitt mulighet for flytting av punkter.

Det vil i likhet med mange andre elementer i boligen bli gitt mulighet til å velge tillegg på både kontakter, lyspunkter og alle moderne styringssystemer for el-anlegget i boligen.

Ved valg av tillegg i el. anlegg vil dette bli fakturert som et tillegg i tillegg til prisen for boligen, som er oppgitt i prislisten.

Det vil bli gitt fastsatt dato for frist til å gjøre eventuelle endringer.

Spørsmål 6: Hvordan er oppvarmingen av boligen?

Boligen blir varmet opp med varmtvann fra fjernvarmeanlegg. Inne i leiligheten vil varmtvann fra fjernvarmeanlegget sirkulere i moderne radiatorer. Radiatorene vil være av størrelse og effekt som svarer til kravene i de siste byggeforskriftene. Radiatorene vil være termostatstyrt for de ulike rom/soner. På baderom vil det være elektriske varmekabler med termostat.

Det er ikke tilrettelagt for ildsted i boligen.

Spørsmål 7: Ventilasjon?

Boligen blir levert med balansert ventilasjon med varmegjenvinning. Ventilasjonsanlegget trekker “gammel” luft ut av boligen, og tilfører frisk luft gjennom et anlegg for hele leiligheten. I bodrom vil det være plassert en “kassett” for ventilasjonsanlegget. På kassetten er det betjeningspanel. Anlegget kan justeres på effekt. I kassetten er det filter. Skifte av filter skal gjøres i henhold til leverandørens beskrivelser. Kostnad for nye filter ligger i andel felleskostnader for boligen, og vil bli levert til deg som beboer fra styret i borettslaget.

Selv om det er ventilasjonsanlegg i boligen er det selvfølgelig mulig å åpne vinduer, og også sove med soveromsvindu åpent.

Det anbefales at ventilasjonsanlegget aldri slås helt av.

Spørsmål 8: Kabel TV og Internett – hva leveres?

Kabel TV og internet er inkludert i felleskostnader for boligen. Pakken som leveres består av PWR boks til styring av kanaler, opptak, filmleie med mer. Det leveres også Internett modem med trådløs internettforbindelse i boligen. Dette skal være på plass når du overtar leiligheten.

Standard leveres det en grunnpakke på TV kanaler, og man kan velge ekstra kanaler ut over dette I direkte samarbeid med leverandøren.

Det vil bli lagt fiberoptisk linje inn i bygget og boligen.

Spørsmål 9: Hvorfor må jeg signere på ”bindende avtale om kjøp av prosjektert bolig”?

Avtalen om kjøp av prosjektert bolig er det første du signerer på når du vil kjøpe en bolig som ikke er ferdig bygget. Avtalen er å anse et budskjema. Når du har signert på denne avtalen er det foretatt en juridisk avtale om kjøp – altså er boligen kjøpt ved signering av denne avtalen.

Avtalen gir utøvende selger personlige opplysninger om deg som eier av den nye boligen. Disse opplysningene er nødvendige for å fylle inn den komplette kjøpekontrakten. Den komplette kjøpekontrakten vil bli gjennomgått og signert noen dager etter at avtalen om kjøp av prosjektert bolig er signert – i et kontraktsmøte på selgers kontor.

Spørsmål 10: Det er ikke angitt eksakt overtagelse av boligen – hva skal jeg forholde meg til?

I prospektet er det oppgitt en antatt overtagelsesdato. Ved salgsstart og tidlig I fasen av salgsperioden vil denne antatte datoen ofte være oppgitt innenfor et årlig kvartal. Det gjøres oppmerksom på at det må oppnås riktig antall forhåndssalg før byggestart. Ofte er det krav til at 50 – 60% av antall enheter for byggetrinnet/prosjektet skal være forhåndssolgt før bygging starter.

I løpet av prosessen vil kjøpere bli holdt orientert om fremdriften. Når bygging er kommet i gang vil kjøpere bli skriftlig orientert om mer nøyaktig overtagelse av den nye boligen minimum 3 måneder før overtagelse. Datoen for overtagelse vil være estimert innenfor ca 2 uker.

6 uker før overtagelse vil det komme ny informasjon om overtagelse, med eksakte datoer for overlevering av boligen.

Oppstår det eventuelle forsinkelser i salgsperioden, eller byggeperioden, vil dette kunne påvirke den endelige ferdigstillelse og overtagelse av din nye bolig. Lovverket (bustadoppføringslova) og den praktiske byggeprosessen er slik at man bør regne en flytende periode på ca 2-5 måneder ut fra prospektets antatte overtagelsesdato, uten at dette fører til forpliktelser for utbygger til å gjøre prisavslag, akseptere dagmulkt etc.

Det understrekes imidlertid at erfaring tilsier små variasjoner fra antatt overtagelsesdato oppgitt i prospektet.

Spørsmål 11: Kan jeg vente med å flytte inn etter at jeg har gjennomført overtagelse med utbygger?

Ja – du kan selvsagt vente med å flytte inn etter at du har overtatt boligen fra utbygger. Du er imidlertid eier av boligen fra overtagelsesdatoen, og er forpliktet til å håndtere alle økonomiske forpliktelser som følger boligen fra den dagen du overtar den fra utbygger.

Spørsmål 12: Kan jeg ha husdyr i boligen?

Det er ikke satt begrensninger på husdyrhold i vedtekter for borettslaget. Det oppfordres imidlertid til å utvise hensyn til andre beboere man bor sammen med I borettslaget.

Det kan likevel foreligge ordensregler som regulerer dette.

Spørsmål 13: Kan jeg leie ut boligen?

Du må bo I boligen I minimum ett år før du har rett til utleie. Det må søkes til styret…

Spørsmål 14: Er det forskjell på arv ved eie av borettslagsleilighet vs. enebolig/selveierleilighet?

En borettslagsleilighet kan arves av etterkommer på lik linje med fast eiendom.

Spørsmål 15: Hvorfor er det bare renter på min første faktura for felleskostnader?

Etter at du har flyttet inn vil du etterhvert motta din første faktura for fellesutgifter, inkludert betjening av andel fellesgjeld. På de første fakturaene kan det være at det kun er renter som forfaller til betaling på andel fellesgjeld. Årsaken til dette er at byggelånet som har finansiert deler av bygget ikke enda har blitt konvertert til et vanlig annuitetslån for borettslaget. På grunn av tinglysing og opprettelser av pant i forhold til bank vil det derfor være en periode med kun betaling av renter, til lånet er opprettet på korrekt mate etter bankens krav.

Spørsmål 16: Hvorfor er det avvik på felleskostnadene oppgitt i prislista når jeg har kjøpt, og på faktura jeg nå mottar?

Dersom det er avvik på felleskostnader oppgitt i prospekt og det som faktisk kommer på faktura, så vil dette kun være små endringer med bakgrunn i endringer av offentlige avgifter for borettslagets eiendom, som du har flyttet inn i. Se også spørsmål 15 vedrørende avdrag på andel fellesgjeld.

Spørsmål 17: Kan jeg innbetale fellesgjelden – hele eller deler – for å få lavere utgifter pr. måned?

Ja – alle våre borettslag har mulighet for individuell nedbetaling av fellesgjelden.

MERK!

  • Det vil ikke kunne innbetales andel fellesgjeld sammen med kjøpesummen (innskuddet).
  • Ved innbetaling av fellesgjeld er det krav til at felles lån for borettslaget skal være opprettet korrekt i henhold til bankens krav.
  • Ved innbetaling av fellesgjeld kan dette gjøres 4 ganger pr. år ved hvert kvartalsskifte. Dette forutsetter at lånet har kvartalsvise terminer med flytende rente.
  • Minimum innbetaling på andel fellesgjeld er satt til kr 60.000,-.
  • Man kan i boperioden betale ned ekstra på andel fellesgjeld når man vil i henhold til ovennevnte retningslinjer.
  • Ved innbetaling av fellesgjeld henvises det til GOBB´s forvaltningsavdeling for retningslinjer og nødvendig informasjon for å gjennomføre dette.