OM PROSJEKTET

 Klikk for å åpne

Forkjøpsrett

Forkjøpsretten til de boliger som nå selges er forhåndsavklart pr. 06.10.2016.

Ved videresalg vil boligene selges med forkjøpsrettsavklaring etter ansiennitet i GOBB.

Generelt

Bjørnsveen Panorama består av tre blokker og to rekkehusbygninger, garasjeanlegg og utomhus arealer med blant annet lekeplass.

Byggeherre

Byggherre/utbygger er Bjørnsveen Panorama AS som eies av Betonmast Eiendom AS og GOBB Prosjekt med 50 % hver.

Entreprenør

Entreprenør for blokker er Betonmast innlandet AS.
Entreprenør for rekkehus er Betonmast Rotstigen AS

Eiendommen

Bjørnsveen Panorama er eiendom GNR 77 BNR 73/28, i Gjøvik kommune.

Eierform

Andelsleiligheter – Bjørnsveen Panorama vil bli organisert som borettslag.

Tegningsgrunnlag

Alle tegninger er utarbeidet av JAF arkitektkontor. Alle illustrasjoner i prospektet er veiledende, og det kan forekomme mindre avvik mellom illustrasjoner og endelige bygg. Møbler som vises på tegninger medfølger ikke i leveransen.

Opparbeidelse av utomhus arealer

Utearealet for prosjektet er utarbeidet av Feste landskapsarkitekter AS.

Interne gangveier: 

Interne gangveier på området vil bli gruset.

Adkomstveier for kjøretøy:

Adkomstveier for kjøretøy vil bli asfaltert. Asfaltert parkering for gjester.

Renovasjon:

Det vil bli tilrettelagt med kildesorteringsanlegg  (Molok) på tomta.

Utvendig belysning:

Området vil bli opplyst med gatelys for passende belysning av adkomstveier og internveier.

Utvendig spylekran:

Det vil bil en utvendig kran på hver blokk. På rekkehusene vil det bli montert utekran i hver ende av de to rekkehusbygningene.

Friområder:

Området blir opparbeidet med grøntarealer, beplantning, interne grusede gangveier og ikke minst områder med mulighet til sosial hygge med naboer, venner og bekjente. Terrenget arronderes for å gjøre området best mulig for utendørs adspredelse. Taket på parkering rekkehus inngår som en del av uteområdet. Byggherren forbeholder seg retten til eventuelle mindre justeringer av beliggenhet på interne veier, gjesteparkering og lekeplass etterhvert som ferdigstillelse av prosjektet går framover.

Tomteområdet

Bjørnsveen Panorama ligger på området hvor gårdstunet til Bjørnsveen gård lå, i bydel ”Nordbyen” i Gjøvik. Området er et velkjent og godt boområde i Gjøvik. For det meste er det villabebyggelse i nærområdet. Det er kort avstand til barnehager, skoler, butikker og turområder.

Tomta er lett skråendene, beliggende i helling mot Mjøsa.

Blokker

Blokk 1 og 3 består av parkeringskjeller og 4 etasjer over bakken. Blokk 2 består av parkeringskjeller og 5 etasjer over bakken.
Blokkene oppføres i betong. Etasje-skillere utføres i plasstøpt/prefabrikkert betong eller Lecaelementer.
Utvendig kledning på blokkene er hvit platetekking og/eller stopuss. Alle vinduer og balkongdører leveres med isolerglass og karmer i aluminium.
Blokkenes hovedinngang vil ha adkomst inn i oppvarmet/innendørs hovedgang/trapperom. Heisen er lokalisert i denne
hovedgangen, det samme gjelder postkasser for alle leiligheter. Ved hovedinngang monteres ringeanlegg (audio), i tillegg monteres ringeklokke utenfor den enkelte leilighet.
Fellesarealene i blokkene vil være malt i lyse farger på materiale av pusset betong. På gulv og i trapper er overflater flis.

Rekkehusene

Rekkehusene oppføres på støpt plate. Yttervegger utføres som bindingsverksvegger, som fullisoleres. Veggenes innside kles med et lag 13mm gips. På ytterside er det kledning i treverk – Møre Royal. Innvendige vegger utføres i tre/stål, og kles med et lag gips på begge sider. Vegger isoleres for bedre romakustikk.

Bærende konstruksjoner bygges på trekonstruksjoner og noen stålbjelker. Etasjeskiller mellom leiligheter etableres i Lecadekker.

Takkonstruksjoner leveres som kompakttak. Tak leveres med folietekking.
Det installeres ikke heis i rekkehusbygningene.

Garasjene

Blokkene har garasjer i kjeller under hver blokk. Det vil bli asfalterte adkomstveier til garasjeanleggene. Vegger og himlinger vil være i malt betong. Gulvet er asfaltert. Utvendige boder vil være lokalisert i parkeringskjelleren. Det medfølger 1 utvendig bod til hver leilighet, og den vil være på min. 5 kvm. Bodene blir inndelt med stålgitter. Garasjeport med automatisk portåpner. Hver leilighet får tildelt en portåpner som standard leveranse. I tillegg til portåpner kan garasje åpnes med kode, boks for inntasting av kode monteres ved garasjeporten. Det vil være adkomst til alle leiligheter fra parkeringskjeller via heis eller trapp.
Rekkehusene vil ha eget garasjeanlegg under bakken på tomta. Garasjer tilhørende rekkehusene vil være inndelt med garasjeporter. Himlinger og yttervegger i disse garasjene vil være ubehandlet betong. Delevegger mellom boder leveres som ubehandlet finerkledning. Den enkelte garasje leveres med stålport. I bakkant av garasjeplassen er det utvendig bod til hver leilighet. Det leveres med et lyspunkt i garasje, og et lyspunkt i boden.

Generelt om leilighetene

Teknisk forskrift TEK 10 er lagt til grunn, og kjøper har derfor en stor trygghet for meget gode bygg-tekniske løsninger. Dette gjelder både den enkelte leilighet, og hele prosjektet i sin helhet.

Takhøyde og Himlinger

Boligene leveres med generell takhøyde på 2,5-2,6 m. I områder med nedforet himling
pga. ventilasjonskanaler etc. vil takhøyden bli noe mindre, ned til ca. 2,3-2,4 m. Arealer med nedforede himlinger er i hovedsak
gangarealer, soverom og baderom, men kan også forekomme i stue og kjøkken.

Innvendige himlinger er underkant dekke av betong, eller nedforet gipshimling, som sparkles og males. I stue/oppholdsrom vil det tilstrebes å unngå nedforing for å kunne levere størst mulig takhøyde.

Det anvendes ikke taklister, men fugede overganger mellom vegg og tak/himling i blokkleilighetene. Rekkehusleilighetene vil ha taklister.

Terrasser og Balkonger

Balkonger i blokkleiligheter er plass-støpte elementer. Overflater på balkonger er pusset betong, gulvet impregneres med vannglass. Rekkverk på balkonger leveres i glass med stendere og håndløper i stål.

Terrasser og balkonger på rekkehusene leveres i 3 ulike utførelser. Terrasser i første etasje leveres med betongheller 30 x 30 cm. Balkonger i andre etasje leveres med tregulv. Takterrasser leveres med tremmegulv i treverk. Alle terrasser/balkonger på rekkehus leveres med gelender i glass med stendere og håndløper i stål. Det er og en del brystning i betong eller treverk på sidene på terrasser/balkonger på rekkehusene.

Vinduer og Dører

Alle vinduer og balkongdører leveres med isolerglass, trevinduer med alu-kledning. Hvite utforinger. Balkongdører leveres som slagdører. Alle innerdører er formpressede dører i hvit farge og glatt utførelse.

Vinduer og innerdører leveres med karmlister (gerikt) i glatt utførelse, i farge hvit. Spikerslag sparkles og males. Ytterdør mellom leilighet og felles gang/utgang på rekkehus leveres som standard ytterdør (kompaktdør), farger ikke avklart.

Alle vinduer hvor det er nødvendig, kan åpnes for lufting og vinduspuss. I noen tilfeller må åpningsbare vinduer utstyres med vaktmesternøkkel pga brannhensyn.

I rekkehusene vil noen vinduer måtte påregnes å vaskes fra utsiden. Dette gjelder i hovedsak vinduer i trapperommet.

Innvendige vegger

Innvendige lettvegger bygges i stål og trekonstruksjoner som dekkes med gips, sparkles og males i S0502Y (bomull). Yttervegger utføres som utfyllende bindingsverk av treverk/stål som er fullisolert. Veggens innside kles med et lag gips, som sparkles og males i S0502Y (bomull). Innervegger isoleres for bedre romakustikk.

Gulv

Gulv er Soar 3-stavs eikeparkett med lys hvitpigmentert, matt lakkert overflate. Gulvlister i treverk og stil som matcher gulvet.
I gangen legges kunststoff gulv/flis i Cileo, som tåler hardere bruk og mer vann enn parkett.

Bad

Baderommene er flislagt. I blokkleiligheter er vegger 30 x 60 cm flis, farge hvit blank. Gulv 30 x 60 cm flis, farge grå matt.

I rekkehus er vegger 30 x 60 cm flis, farge hvit blank. Gulv 30 x 30 cm flis, farge grå matt. Dusjnisje 10 x 10 cm flis, farge grå matt
Dusjnisje får svingbare dører i glass med garnityr som inkluderer regnskogdusj. Toalett er vegghengt. Helstøpt servant med underskap på 150 cm. I rekkehus er servant og underskap 90 cm. Overskap med speil. Det monteres opplegg for vaskemaskin.

Garderober

Det blir levert 1m garderobe pr. soveplass. Garderobeskap er kombiskap i glatt hvit utførelse. Garderobeskapene leveres av HTH.

Kjøkken

Kjøkkeninnredning leveres av HTH, modellen Sense, klassisk moderne – profilert front – lakkert i ”bomullshvit”.
Denne modellen er produsert med et solid MDF materiale som kjerne, og med en slitesterk og miljøvennlig lakk.
Det leveres håndtak i børstet stål, og det leveres slitesterk og vedlikeholdsfri benkeplate i valgfri laminat.
Siemens leverer en flott hvitevarepakke hvor ovn, topp og oppvask er integrert i innredningen.

Oppvarming

Leilighetene varmes opp med vannbåren varme fra fjernvarmeanlegg. Varmekilder i blokkleilighetene er radiatorer. Radiatorer plasseres i henhold til offentlige krav for denne type oppvarming. Baderom har elektriske varmekabler i gulv.

Rekkehusleilighetene vil ha vannbåren gulvvarme i alle rom unntatt innvendig bod.
Fordeler/varmeveksler plasseres i teknisk rom og derfra til tekniske skap i hver leilighet.

Tekniske skap knyttet til forbruksvann og oppvarming plasseres i baderomsvegg mellom bad/soverom/evt. bod med inspeksjonsmulighet fra bad.

Det leveres forsikringsgodkjent rør-i-rør system med lekkasjeskap på bad med stoppekran.

Ventilasjon

Det leveres balansert ventilasjonsanlegg med høyeffektiv varmegjenvinning i hver leilighet. Dette aggregatet plasseres i leilighetens innvendige bod. Avtrekk av luft skjer på badet, i kjøkken/stue område. Kullfilter vifte leveres til kjøkkenavtrekk. I øvrige rom blåses det inn frisk luft via ventil i tak eller høyt på vegg. Inntak av frisk luft og avkast skjer på yttervegg. Mellom aggregat og alle ventiler/rom etableres ventilasjonskanaler. Disse bygges inn i vegger, dekker og over nedforede himlinger. I noen rom må kanalene kles inn i synlige kasser. Inne i innvendig bod er ventilasjonskanalene synlige.

Det elektriske anlegget

Installasjoners omfang og kvalitet leveres iht. krav i NEK400-2014. Forskriften definerer antall punkter og type punkter som skal leveres i forhold til arealer og utforming av rommene.
Det leveres med taklamper i alle rom unntatt stue og kjøkken.
I blokkleiligheter plasseres måler for forbruk av elektrisk kraft i hovedfordeling i teknisk rom.
For rekkehusleiligheter blir måler og el-inntak plassert i utvendig skap. Inne i alle leilighetene plasseres et sikringsskap med nødvendige kurser, herunder jordfeilbrytere og automatsikringer. Sikringsskapet plasseres i leilighetens innvendige bod evt. i vindfang der dette er hensiktsmessig. Det leveres føringsvei for antenneuttak i leiligheten (uttak ved TV) og føringsvei for bredbånd/telefoni.

Kabel TV – Bredbånd

Det legges fiberlinjer inn i alle leiligheter. Det leveres kabel-TV og bredbånd, standard pakke fra kjent leverandør, med hastighet på 12/5 Mbps. Det leveres ett uttak i hver leilighet for kabel-TV og bredbånd. Trådløst bredbåndsmodem og TWee box leveres også klart til oppsett og bruk. Dersom det ønskes flere enn ett uttak, må dette bestilles som tilvalg.
Det blir i utgangspunktet ikke lagt opp linjer for fasttelefon, kun mulighet for bredbåndstelefoni.

Tilvalg

Det vil bli gitt rom for tilpasninger av den enkelte leilighet. Etter signert kontrakt vil det bli gitt informasjon, og mulighet, til å komme i direkte kontakt med den enkelte underentreprenør som har leveranse til prosjektet.
Tekniske installasjoner så som dusjnisje, toalett, og servant på baderom er ikke mulig å ominnrede. Likeledes er tekniske installasjoner på kjøkken fastsatt (oppvaskkum/avløp, ventilator m.m.)

Byggherren har en totalentreprise med entreprenøren. Derav vil alle endringer og tilvalg bli planlagt og håndtert via entreprenøren for prosjektet. Alle avtaler om endringer og tilvalg vil være en avtale mellom kjøper og entreprenøren. Likeledes vil alle økonomiske forpliktelser vedrørende endringer og tilvalg være et anlliggende mellom kjøper og entreprenøren.

Forbehold

– Det tas forbehold om eventuelle skrivefeil i annonser, prospekt og vedlegg.
– Byggherren forbeholder seg retten til å til enhver tid utøve markedsføring/ markedsføringskampanjer av prosjektet, til prosjektets beste, selv etter at kjøpere har signert kontrakter.
– Prospektet er ikke fullstendig/gyldig uten vedlegg og prisliste.
– Entreprenøren ha rett til å foreta mindre endringer i konstruksjon og tekniske
løsninger, såfremt det er behov for dette under byggeprosessen.
– Møbler på alle tegninger/illustrasjoner inngår ikke som levereanse.
– Alle bilder i annonser, prospekt, vedlegg, hjemmeside for prosjektet er illustrasjoner. Det må påregnes at det kan forekomme avvik mellom illustrasjoner og den reelle utformingen.
– Prospekt, vedlegg, prisliste, hjemmeside for prosjektet og alle andre dokumenter for beskrivelse av prosjektet er utarbeidet for å orientere om prosjektet/bygningenes viktigste bestanddeler og funksjoner. Alle opplysninger er gitt med forbehold om rett til endringer som er hensiktsmessige og nødvendige, uten å forringe den generelle standard i nevneverdig grad.
Mindre endringer som måtte bli funnet
hensiktsmessige i forbindelse med
nærmere detaljering, samt utførelse av prosjektet må påregnes.
Utbygger må rette seg etter offentlige
myndighetskrav i forbindelse med
byggesaken, og det tas derfor forbehold om nødvendige offentlige godkjennelser. Dette omfatter også evt. pålegg og endringer i forbindelse med offentlig godkjenning av rammetillatelse og igangsettingstillatelse. Dersom det er avvik mellom tegninger/ beskrivelser i prospekt/internettside og leveransebeskrivelsen, er det den endelige leveransebeskrivelsen i kontrakten som gjelder. Alle bygningsdeler oppfyller gjeldende funksjonskrav i byggeforskriftene av TEK10 med siste endringer fra 24. juni 2015.

Om å bo i borettslag

Borettslagsmodellen er en av flere måter å eie bolig på i Norge. Et borettslag eies og drives som et selskap av de som bor der – andelseierne. Andelseierne eier både bygninger og tomt i fellesskap, og tallet på andeler er det samme som antall boenheter.
GOBB er forretningsfører og tjenesteleverandør til borettslagene. Over en halv million mennesker i Norge bor i borettslag tilknyttet et boligbyggelag.
Hovedregelen er at borettslaget i fellesskap bestemmer alt utvendig, det vil si felles-
arealer, bygninger og tomt. I din egen bolig kan du innrede og pusse opp slik du selv
vil, så lenge du ikke berører bærende konstruksjoner, felles rørsystem og /eller ventilasjon eller fellesdelen av elektriske anlegg etc.

Borettslaget har felles forsikringer som dekker bygninger mot brann, vannskader og lignende. Borettslaget har ansvar for ytre vedlikehold så som fasade, tak, ytterdører, oppganger, sentralfyr og utskifting av hele vinduer med ramme. Hvis for eksempel ett vindu knuses ved uhell, må du imidlertid erstatte den selv. Det samme gjelder tap eller innbrudd og andre skader som bare berører din boenhet. Derfor trenger du din egen innboforsikring.
Adgang til utleie: Se borettslagets vedtekter.
Byggemåte: Se prosjektbeskrivelse i salgsprospekt.
Dyrehold: Utbygger har ikke lagt noen
føringer for restriksjoner iht. dyrehold.

Eierforhold av felles anlegg på området

Alle interne veier, fellesanlegg og grønt-
arealer i området vil bli eiet av
Borettslaget. Driftsutgifter er fordelt i
felleskostnader som er beregnet for den enkelte enhet i borettslaget.

Finansiering

Kjøpesum er fordelt med 50% innskudd og 50% fellesgjeld. Rente på lån er beregnet som en flytende rente på 3,5% pa.
Felleslånet innehar muligheten til individuell nedbetaling av fellesgjeld (IN-ordning). Det betyr at hver enkelt kjøper kan velge om han/hun vil nedbetale hele eller deler av sin andel av fellesgjelden.

Følgende forutsetninger må være til stede før det er mulig å nedbetale hele/deler av sin fellesgjeld:
– IN-avtale mot tilbyder av fellesgjelda må være etablert.

– Alle andeler i byggetrinnet må være tatt over av kjøpere/utbygger og fellesgjelda diskontert av banken.

– Ovennevnte punkt krever at tomta er overskjøtet til brl.

– De andelseiere som ønsker å nedbetale hele/deler av fellesgjelda må inngå IN-avtale med GOBB.

Når disse punktene er på plass vil det være mulig med ekstraordinær innbetaling ved neste kvartalsskifte.

Se vedlagte prisliste for månedlige utgifter og kostnader pr. leilighet.

Fellesutgifter

Fellesutgifter omfatter i tillegg til avdrag
og renter på andel av felles banklån;
kommunale avgifter inkl. eiendomsskatt, forsikring av bygningsmassen, løpende utvendig vedlikehold, forretningsfører,
revisjon, styrehonorar inkl. arbeidsgiver avgift, bomiljøtiltak, kabel-TV abonnement med bredbåndstilknytning, m.m. Kontakt selger for komplett budsjett og detaljer.
Utbygger tar forbehold om økning i felles-utgiftene og I kommunale avgifter
i byggeperioden som følge av generelle
prisøkninger hos de som leverer tjenestene/produktene som nevnt over.

Byggestart/Ferdigstillelse/Organisering

Området er ferdig regulert. Byggestart iht. salg, men antas å være våren 2017.
Byggetid ca. 14 måneder. Nærmere
tidspunkt for overtagelse vil bli avtalt
med kjøperne. Kjøper gjøres særskilt oppmerksom på at en oversittelse av antatt overtakelsestidspunkt ikke nødvendigvis
vil gi rett til dagmulkt.

Utbygger: Bjørnsveen Panorama AS
Entreprenør: Betonmast Innlandet AS
Prosjektledelse: Gjøvik og Omegn
Boligbyggelag

Arkitekt: JAF arkitektkontor AS

Salg: GOBB Prosjekt AS

Forretningsførsel: Gjøvik og Omegn
Boligbyggelag

Bjørnsveen Panorama AS er et selskap som i sin helhet eies av GOBB Prosjekt AS og Betonmast eiendom AS.

Ferdigattest, ligningsverdi m.m

Ferdigattest eller midlertidig innflyttingstillatelse vil bli utstedt før overtagelse av boligen.

Med bakgrunn i at boligene ikke er
ferdigstilt er ligningsverdi ikke fastsatt.
Ligningsverdi fastsettes i henhold til gjeldende regler. Bolighandelen er ikke konsesjonsbelagt og eiendommen er ikke beheftet med odel.

Reguleringsplan for området

Den enkelte kjøper oppfordres til å sette seg inn i gjeldende reguleringsplan for området. Kopi av gjeldende reguleringsplan kan lastes ned fra prosjektets hjemmeside bjornsveen.no, eller den kan fås på forespørsel hos GOBB i Storgate 10 på Gjøvik.